Duurzaam concurrentievoordeel

In de huidige tijd stellen klanten steeds hogere eisen en door technologische vooruitgang hebben innovaties een korte cyclus. Beleving en emotie kan een sleutelrol vervullen in het creëren van een voorsprong.

Dit geldt voor producten, diensten, omgevingen of merken. Zodra je de emotionele drijfveren van je klanten kent, kun je op basis hiervan je producten en diensten verbeteren!

Inleiding 'design for emotion'

Ontwerpen voor emoties is een ingewikkeld en indirect concept. In deze workshop leer je hoe emoties werken en hoe je hier in ontwerpen gebruik van kunt maken.
Door middel van onze systematische benadering om concepten (producten, diensten, interactie, etc) te creëren kun je toewerken naar bewust uit te lokken emoties. De workshop zorgt voor een verschuiving van een impliciet naar expliciet, gestructureerd en 'maakbaar' perspectief op emoties van consumenten.

Uitgaande van persoonlijke ervaringen zul je eerst de universele principes verkennen hoe emoties tot stand komen. Deze inzichten borduren voort op recente emotie theorieën. Vervolgens zul je deze kennis toepassen in een opdracht en omzetten in vaardigheden.

De workshop heeft een goede balans tussen theorie, praktische voorbeelden en zelf aan de slag gaan.